Ljudtätning och Gastätning.
Svea brandskyddsteknik utför även Ljud och gastätning.

I vissa miljöer är det viktigt att även täta mot buller som till exempel i kontor, skolor och verkstäder, något våra produkter är gjorda för, det fungerar även för att stoppa gas och Lukt från kök, garage med mera.